KVĚTINY NAŠICH PRABABIČEK
autor Karel Psota - Čtvrtek, 2. říjen 2014, 09:17

  V měsíci srpnu se v Botanické zahradě hlavního města Prahy uskutečnila výstava "Květiny našich prababiček". I my jsme přispěli svou "kapkou do mlýna". Děvčata z našeho kroužku aranžování nazdobila zajímavě staré slaměné klobouky. Naši snahu ocenilo vedení botanické zahrady krásným děkovným listem.
Ing. Milena Benešová

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady