EXKURZE
autor Karel Psota - Pátek, 12. září 2014, 13:42

 


V rámci projektu CPTO napříč Středočeským krajem proběhly v rámci aktivity KA 08 B1d hned v počátku školního roku exkurze žáků do vybraných zemědělských podniků.
Ve středu 3.září 2014 třída 4.A navštívila firmu ZEAS Oskořínek. Zajímali se zde zejména o možnosti produkce a kvalitu obilnin a olejnin. Největší zájem byl o pěstované hybridy kukuřice. V závěru se žáci měli možnost účastnit polního dne.V pátek  5. září 2014 se třída 3.A. a 4.A zúčastnila exkurze do podniku  ZZN Polabí v Opolanech. Tématem byly opět produkty rostlinné výroby. Pořadatel připravil pestrý odborný program na téma Žně – vývoj v čase. Byla zde ukázka průběhu žní před 100 lety, před 50 lety i sklizně v současnosti. Mohli jsme se zde seznámit s moderními sklízecími mlátičkami, traktory, sklízecími řezačkami a manipulátory. Škola zde měla vlastní stánek s malými hospodářskými zvířaty a uspořádala pro studenty a odbornou veřejnost soutěž v jízdě zručnosti  traktorem.
obr5 

Žáci 2.A se v pátek na exkurzi věnovali převážně produktům rostlinné výroby v podniku Agro Chomutice. Po exkurzi navštívili regionální výstavu PRIM Chomutice, kde mohli diskutovat o kvalitě výrobků přímo s  výrobci regionálních potravin. Zároveň měli možnost studovat vliv exteriéru skotu na kvalitu mléka.
Pro žáky je tato forma výuky velmi přínosná a zajímavá. A protože nám přálo i počasí, byly to pro všechny pěkné a zajímavé dny.
Jan Krebs, Michaela Znamínková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady