Hello, everybody!
autor Karel Psota - Pátek, 11. duben 2014, 14:51

 
„Hello, everybody“ znělo chodbami naší školy ve dnech 19. až 23. března. Jak to? Navštívili nás totiž studenti a učitelé škol z  Itálie, Španělska, Turecka, Polska a Německa, které jsou stejně jako ta naše, zapojené do projektu „ComeniusMoves“. Tento projekt je podporován z fondu EU a mimo jiné umožňuje také studentům setkat se s vrstevníky z různých etnik a zemí a překonat tak strach z jazykové bariéry.
Ve čtvrtek, 20. března se zástupci z jednotlivých států sešli v aule školy, kde byli seznámeni s historií a i současností města Poděbrady. Nechybělo ani stručné představení naší školy. Veškerá komunikace probíhala v angličtině. Následovala prohlídka školy. Tohoto úkolu se s vervou a chutí zhostily žákyně 3. C, a nutno říci, že jej zvládly na jedničku. A protože jsme Střední zemědělská a Střední odborná škola, nesměla chybět exkurze na Školní statek, kterou zajistili studenti z 3. A - Martin Jeník a Jiří Otradovský.
 Na druhý den byl připraven program v podobě prezentace netradičních nebo oblíbených sportů jednotlivých států, které bylo možné si později vyzkoušet.  A bylo opravdu na co koukat. Vystřídaly se tu například sporty s míčem, autíčkem na ovládání, nebo „speciálním prakem“. Den zakončilo vyhlášení nejlepšího loga, charakterizujícího projekt.  Pobyt studentů pokračoval i v sobotu, a to výletem do Prahy za účelem poznání krás historických památek hlavního města. V neděli se pak studenti a jejich učitelé vraceli domů do svých zemí.
I přes drobné nedostatky v organizaci doufáme, že si to studenti ze zapojených škol užili a budou  chtít i nadále pokračovat v tomto projektu  se stejným nadšením a nasazením jako dosud. 
Nakonec bych ráda touto cestou poděkovala všem zúčastněným jak z řad studentů, tak i z řad pedagogů.

Autor: Kristýna Heralová, 3. C

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady