Zpráva z pracovní cesty
autor Karel Psota - Středa, 11. prosinec 2013, 11:59

 


Ve dnech 12. – 16.11.2013 se prvního pracovního setkání  programu Comenius zúčastnily Ing. Marie Nezbedová a Mgr. Martina Karbanová . Jednání proběhlo na německé škole v Rodalbenu a sešli se zde zástupci škol ze zemí EU – z Polska, Španělska, Itálie a  Turecka. Projekt s názvem „ MOVES“ – Motivation of vocational education bude představovat dvouletou spolupráci na sportovní téma.
Na jednání byly schváleny návštěvy jednotlivých zemí v následujících termínech:
1. Česká republika – 19. – 22. března 2014 ( středa – sobota)
2. Polsko – červen  2014
3. Turecko – 11.3. – 15.března 2015 (středa – sobota)
4. Itálie – 20. –  24. dubna 2015 ( pondělí – pátek)

Na jednání se diskutovalo i o ubytování studentů. Naším požadavkem bylo ubytování v rodinách, na což německá strana nepřistoupila, tudíž ubytování studentů proběhne na internátech či jiných ubytovnách. Pouze turečtí partneři navrhli reciproční výměnu v rodinách.
Celkový počet mobilit, na který škola dostala grant je 24. Dvě mobility se uskutečnily. Plánujeme 8 mobilit do Polska, 7 mobilit do Turecka a 7 mobilit do Itálie. Výměnu s Mallorcou jsme se rozhodli nerealizovat pro velké finanční náklady.

Mgr. M.Karbanová

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady