VELKÁ VODA
autor Karel Psota - Čtvrtek, 6. červen 2013, 13:29

 
Prší2 

Ani Poděbradům se nevyhnuly problémy s nadměrným množstvím srážkové vody. Řeka Labe, tekoucí na dohled od statku, tentokrát nevystoupila v Poděbradech nijak vysoko a nezpůsobila žádné škody. To vydatný déšť v neděli 2.6. byl větší problém. Všemu předcházel velmi deštivý a studený květen. Meteorologická stanice na školním statku zaznamenala výrazně nižší teplotní průměr oproti desetiletým průměrům. Srážkový úhrn činil 98 mm, rovněž výrazný měsíční nadprůměr. Nasávací kapacita půdy rovinatého Poděbradska byla téměř vyčerpána. Vše vyvrcholilo o prvním červnovém víkendu, kdy srážkoměr na školním statku zaznamenal úhrn 140 mm za jediný den. Přitom roční průměr za posledních 50 let činí 560 mm srážek. K čerpání vody byla nasazena veškerá možná technika. Všechen majetek i zvířata se podařilo zachránit beze ztrát. S nadsázkou a odstupem času jde říct, že jsme situace využili a na dočasnou dobu rozšířili chov hospodářských zvířat o chov kachen. Komplikace však nadále působí voda na polích.

Ing. Jan Kocmánek
foto: Luboš Jambor a Natálie Tuháčková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady