Návštěva inseminační stanice býků
autor David Šťastný - Středa, 2. květen 2012, 10:30

 

Inseminační stanice

    Dne 26.4.2012 se třídy 3.A a 4.A zúčastnily odborné exkurze. Žáci se podívali do inseminační stanice Zásmuky, kam není lehké se dostat. Pověřený pracovník je seznámil s provozem celého závodu a pomocí kamerového systému jim představil chod stáje, kde jsou ustájeni plemenní býci. Stanice má svou laboratoř a spermobanku.
   
Další zastávkou byl podnik ZAS Bečváry. Tento podnik hospodaří na 4500 ha především minimalizačním způsobem. Podnik se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou. Má svou vlastní míchárnu krmných směsí a svojí posklizňovou linku na obiloviny a kukuřici. Skladovací kapacita je 12000 tun. Strojové zázemí tvoří především stroje značek Case, Zetor, Merlo, Kverneland a ZDT Nové Veselí. Žně zabezpečují svými třemi kombajny a za pomoci služeb.
    Podnik dále vlastní svou bioplynovou stanici, o výkonu přes 500 KWh. Pro její provoz využívá kukuřičnou siláž z výměry 200 ha a kejdu od hovězího dobytka. Vyrobený plyn je prostřednictvím spalovacího motoru s generátorem přeměňován na elektrický proud a odpadní teplo je využito pro sušení dřeva.

    Exkurze se povedla a počasí nám přálo.

S pozdravem                                   

Kolektiv mechanizátorů 3.A

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady