Velký polní den v Chlumci nad Cidlinou
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. červen 2011, 08:53

 

Polní den

Polní denDne 7. 6. 2011 se třída 3. A zúčastnila pod dozorem Ing. Zdeňka Šimůnka Velkého polního dne v Chlumci nad Cidlinou.
 Spolupořadatelem byla akciová společnost Česká osiva, která šlechtí, připravuje a popřípadě dováží osiva pro zemědělce, kteří využívají osivo k založení nového porostu. Jelikož firma Česká osiva sídlí v Chlumci nad Cidlinou, pořádal se Velký polní den tam.
 Vyráželi jsme v půl deváté od školy autobusem, který pro nás zajistila Česká osiva a.s. jako sponzorský dar. Během cesty nás nabudilo slunečné počasí a horké letní teploty, které nás provázely celé dopoledne.
 Když jsme dorazili do Chlumce nad Cidlinou, přivítali nás pracovníci Českých osiv a.s., kteří nám popsali plánek pokusů plodin různých druhů a odrůd. Největší prostor byl věnován řepce ozimé a pšenici ozimé, avšak nechyběl ani ječmen ozimý a tritikale. Zvláštní pozornost byla věnována žitu ozimému, který se zpracovává pro výrobu bioplynu. Největší pozornost na sebe strhla odrůda pšenice ozimé Federer, která se řadí mezi nejúspěšnější české elitní pšenice v současné době.
 Všichni zemědělci mohli po prohlédnutí odrůd posedět v hlavním stanu, kde bylo nabídnuto občerstvení, nápoje a hlavně stín. Během posezení hrála hudební kapela Lokálka.
 Příjemné zpestření Velkého polního dne bylo vystoupení taneční skupiny Artrosa neboli originální soubor mužoretů českých. Taneční skupina devíti staříků oblečených v kvádrech s klobouky a deštníky pobavila snad každého návštěvníka.
 Během celého dopoledne probíhala soutěž o největšího siláka. Síla se měřila pomocí automatu. V mužské části zvítězil Petr Hříbek, v ženské části měla velkou šanci na výhru Janina Pánková, bohužel i přes velkou snahu nezvítězila.
 Po vyhlášení soutěže o největšího siláka jsme opustili prostor Velkého polního dne a přesunuli jsme se do areálu akciové společnosti Českých osiv. Hlavním důvodem návštěvy areálu byla nová mořička od společnosti Cimbria heid, kterou nám představil pan Ing. Miroslav Pacák. Tato mořička je jediná svého druhu v Evropě a je to jedna z patnácti na světě. Mořička dokáže namořit až 250-300 t osiva za den. Po prohlídce mořičky jsme se vydali nazpátek do Poděbrad s mnoha novými poznatky.
 Letošní, již druhý, ročník Velkého polního dne v Chlumci nad Cidlinou byl vydařený. Doufáme, že příští rok se opět zúčastníme, ale už ne jako studenti SOŠ, nýbrž jako její absolventi .

L. Rysová 3. A

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady