Příprava chovatelské výstavy
autor Karel Psota - Pondělí, 8. listopad 2010, 10:16

 

Na výstavě 1

Ve dnech 23. – 24.10.2010 pořádal Český svaz chovatelů Poděbrady I. v areálu SOŠ Poděbrady, Boučkova 355 okresní výstavu drobného zvířectva. Naše škola poskytla chovatelům nejen zázemí, ale i pomoc studentů při přípravě této výstavy.
V pátek 22.10. se v rámci celodenní praxe do přípravy výstavy zapojila i naše třída 2.A – obor agropodnikání. Ráno jsme se všichni shromáždili před halou v areálu školy. Poté jsme byli rozděleni do dvou skupin. Studenti z první skupiny pečovali o holuby a králíky v hale a o drůbež před halou. Druhá skupina asistovala posuzovatelům výstavy podle jejich požadavků. Přinášela zvířata k posouzení a pak je vracela zpět.
Mnozí z nás tak mohli poprvé spatřit práci profesionálních posuzovatelů zvířat. Dozvěděli jsme se, že posuzování se řídí Řádem pro posuzovatele s platnými směrnicemi. Hodnocení posuzovaných jedinců studenti zapisovali do předem připravených posuzovacích lístků. Počet dosažených bodů vyjadřuje kvalitu a výstavní kondici vystavovaného jedince. Výsledek je pak vyjádřen celkovým počtem bodů na bodové škále používané pro jednotlivé druhy zvířat. Po zápisu měli studenti za úkol připevnit vyplněné posuzovací lístky na jednotlivé klece a kotce.
Tato praxe se nám líbila. Byla pro nás něčím novým, nevšedním a zajímavým. Jsme rádi, že jsme poznali i zákulisí chovatelských výstav a práci pořadatelů před tím, než se výstava otevře veřejnosti.

Petr Kvasnička, 2.A

Na výstavě 2 Na výstavě 3

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady