CHOV VČEL NA ŠKOLNÍM STATKU
autor Karel Psota - Pondělí, 4. říjen 2010, 11:27

 

Úly

 V letošním roce byl v areálu školního statku nově zřízen chov včel. Po mnohaleté pauze se tak navazuje na včelařskou tradici, která byla přerušena úpravou školní zahrady, kde se včely původně nacházely. Současně s chovem včel bylo pořízeno i odpovídající zázemí a zařízení. Od školního roku 2010/11 tak mají studenti jedinečnou možnost přímo a prakticky nahlédnout do tajů a zajímavostí tohoto nádherného odvětví, které se zemědělstvím velice úzce souvisí. Garantem chovu včel je zkušený včelař Petr Fér, agronom statku, který je současně spolupracovníkem Státní veterinární správy - prohlížitelem včelstev pro okres Nymburk. Naše včely původem pochází z Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou a jedná se o včely prošlechtěné na velice mírnou a neagresivní povahu. Za dodání úlů i včelstvev samotných velmi děkujeme včelařské firmě p.Jiřího Honzáka, člena základní organizace Českého svazu včelařů Lysá nad Labem,  významného specialisty v chovu včel a výrobce úlů. Veškerý vytočený med bude v originálních baleních sloužit k reprezentativním účelům školy, statku a bude prodáván ve školní prodejně.

Ing. Jan Kocmánek

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady