SCHAUMANN NÁVŠTĚVNÍ DEN
autor Karel Psota - Středa, 29. září 2010, 15:00

 

 

Na školním statku

S podtitulem "Jak to dělá školní statek" konají Schaumann ČR, Mobilmix Vysočina a SOŠ Poděbrady dne 4.10. 2010 návštěvní den v prostorách poděbradského školního statku. Cílem je seznámit odbornou veřejnost s výživou a krmením hospodářských zvířat na školním statku. To je už od roku 1997 pravidelně obohacováno krmnými doplňky, premixy a minerálními látkami významné krmivářské firmy Schaumann, specializující se na výživu skotu, prasat i koní. Mobilmix Vysočina je majitelem mobilní míchárny krmiv, která pravidelně 2x do měsíce navštěvuje statek a podle přání zákazníka mačká, šrotuje a mísí jadrné krmné směsi. Firma Schaumann je rovněž výhradním dodavatelem silážních i senážních konzervantů.

Ing. Jan Kocmánek
Ing. Milan Masopust, odborný konzultant Schaumann ČR

Pojízdná míchárna Dávkování konzervantu do siláže

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady