OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 2. KOLA VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
autor David Šťastný - Středa, 19. listopad 2008, 08:31

 

Volba člena, který bude zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy

Termín: 20. listopadu 2008 (od 8:00 do 16:00 hodin)
Místo konání voleb: budova školy
Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady