OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
autor David Šťastný - Pátek, 31. říjen 2008, 11:23

 

Volby členů, kteří budou zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy

Termín: 13. listopadu 2008 (od 8:00 do 18:00 hodin)
Místo konání voleb: budova školy
Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady