OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
autor David Šťastný - Pátek, 31. říjen 2008, 11:13

 

Na základě zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) se budou konat volby členů Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů.

Předseda školské rady a přípravný výbor se obrací na všechny oprávněné osoby (zákonné zástupce nezle­tilých žáků a zletilé žáky) s žádostí o předložení písemných návrhů na kandidáty do školské rady. Návrh musí být podepsaný oprávněnou osobou. Návrhy je možné předat členům přípravného výboru, nebo po­slat poštou na adresu školy (SOŠ, Poděbrady, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady) nejpozději do 10. listopadu 2008

Na základě rozhodnutí zřizovatele musí mít školská rada 6 členů, z toho dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.
Pro volby členů školské rady jmenoval předseda školské rady přípravný výbor ve složení:
Mgr. David Šťastný, Ing. Markéta Stiborová, Markéta Etlíková, Iveta Pechová

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady