2. kolo přijímacích zkoušek
autor Karel Psota - Úterý, 22. duben 2008, 13:59

 
2. koloŘeditelka školy vyhlašuje
2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
pro všechny tři studijní obory.

Počet volných míst je:
  • 2 místa pro agropodnikání
  • 6 míst pro přírodovědné lyceum
  • 1 místo pro veřejnosprávní činnost

Uchazeči, jejichž studijní průměr ze ZŠ nepřekročí stanovenou hranici, nebudou konat žádný písemný test. Bude-li takových žáků více než volných míst v daném oboru, bude jejich pořadí stanoveno podle výsledků ze ZŠ. Hranice pro přijetí byla stanovena (stejně jako v kole prvním) takto:
  • 2,00 pro agropodnikání
  • 1,80 pro přírodovědné lyceum
  • 1,60 pro veřejnosprávní činnost

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady