Re: Přijímací řízení
autor Karel Psota - Čtvrtek, 2. listopad 2006, 11:54

 

Dobrý den, Moniko,

Systém přijímání je takový, že všichni u přijímaček píší písemný test SCIO. Letos dokonce tři: z obecných studijních předpokladů, z češtiny a z matematiky. Kdo ale má v 8. a 9. třídě průměr na vysvědčení lepší než 1,60, bude přijat bez ohledu na výsledek testů. Testy pak budou použity jen pro porovnávání s výsledky studia v dalších letech. Ostatním se pro přijetí započítají body za testy, k nim se přičtou body za vysvědčení (zase 8. a 9. třída), hodnocení ze školy a ústní pohovor při přijímačkách. Podle výsledků a počtu zájemců se pak oddělí přijatí od nepřijatých.

Máme tu 3 obory (agropodnikání, přírodovědné lyceum a veřejnosprávní činnost). U prvních dvou zatím průměr 1,60 pro přijetí platil vždycky, u veřejnosprávní činnosti jsme jej museli jednou za poslední 4 roky snížit na 1,40 pro příliš velký zájem žáků s daným prospěchem.

Těším se na Vás

Karel Psota, zástupce ředitelky školy

Ukázat předchůdce | Odpovědět  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady