Program Leonardo da Vinci - Stáž studentů v Itálii
autor David Šťastný - Čtvrtek, 8. červen 2006, 12:29

 

V Itálii
společné foto s majitelem farmy Patricem Niclas

V termínu od 3. 5. do 29. 5. 2006 se šest studentů 2. a 3. ročníku zúčastnilo poslední stáže v Itálii na biofarmě Fattoria Biologica Patrice, která se nachází v horách nedaleko starobylého města Spoleto v provincii Umbria.
Studenti zde pracovali na poli, v olivových sadech, vinicích a zkusili si třeba i výrobu biochleba. Seznámili se s historií, současností, jazykem i přírodními krásami této části Itálie prostřednictvím exkurzí do Assisi, Perugie, Spoleta a Říma. Odměnou za vynikající práci byl výlet k moři do rekreačního střediska San Benedetto del Tronto. Studenti měli možnost seznámit se se základy italského jazyka a porovnat rozdíly mezi českou a italskou kuchyní.
Na závěr praxe obdrželi od domácích Alessandry a Patrice Niclas osvědčení. Náklady spojené s pobytem a dopravou studentů i pedagogického dozoru byly hrazeny z prostředků Evropské unie.

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady