Přijímací řízení pro šk. rok 2006/07
autor Karel Psota - Pondělí, 24. duben 2006, 16:43

 

V pondělí 24. 4. 2006 se konalo první kolo přijímacího řízení pro všechny studijní obory. Řízení se zúčastnilo všech 95 přihlášených účastníků. U oborů agropodnikání a veřejnosprávní činnost byly třídy naplněny již v prvním kole a druhé kolo přijímacích zkoušek se proto na tyto obory nebude konat.

Volná místa na přírodovědném lyceu

Na obor přírodovědné lyceum budeme přijímat uchazeče i ve druhém kole. Uchazeči mohou podávat přihlášky již nyní. Druhé kolo zkoušek včetně přesného termínu konání bude vyhlášeno po ukončení prvního kola pro daný obor (t.j. po odeslání rozhodnutí o přijetí a uplynutí lhůty pro podání odvolání). Přihlášení uchazeči následně obdrží ke zkouškám písemnou pozvánku.

I ve druhém kole platí stejné podmínky pro přijetí jako v kole prvním:
 uchazeči se studijním průměrem do 1,60 budou přijati bez ohledu na výsledek písemného testu (pokud jejich počet nepřekročí počet žáků přijímaných ve druhém kole - t.j. 10)

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady