TESTOVÁNÍ NOVÉ VAKCÍNY NA ŠKOLNÍM STATKU
autor Karel Psota - Středa, 20. červen 2018, 08:10

 
Na školním statku v Poděbradech se mimo jiné nachází také rozmnožovací chov prasat. Každoročně je zájemcům a pravidelným odběratelům prodáno kolem 400 ks selat a jatečných prasat. V roce 2017 byl školní statek osloven společností Biopharm - Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. s žádostí o spolupráci při projektu - pokusy, zabývající se bezpečností nové vakcíny pro prasata. Školní statek byl shledán jako vhodný partner a Ministerstvo zemědělství vydalo rozhodnutí se souhlasem tohoto pokusu. V současné době testování vakcíny na plno probíhá, do měření, sledování a ošetřování 10 ks do pokusu zapojených prasniček jsou zapojeni i všichni praxi konající studenti. Všechna měření jsou zapisována do určených protokolů. Cílem studie je ověřit bezpečnost vakcíny po jednorázové opakované intramuskulární aplikaci. Výsledky budou sloužit jako doplněk registrační dokumentace veterinárního léčivého přípravku.
 
Ve spolupráci s pracovníky výzkumného ústavu: Luboš Jambor a Jan Pipek

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady