PODZIMNÍ CHOVATELSKÉ DNY
autor Karel Psota - Úterý, 3. říjen 2017, 22:12

 


Chovatelské dny
Začátkem letošního školního roku se studenti naší školy aktivně účastnili dvou významných chovatelských akcí. Dne 8.9. to byl chovatelský den v Chomuticích okr. Jičín a 14.9. chovatelský den v Opařanech okr. Tábor, kde probíhal i Národní šampionát českého strakatého skotu. Naši studenti na obou akcích odvedli velký kus práce, zejména s přípravou a předvedením vystavovaných zvířat. V Chomuticích, kde je kromě výstavy i pěkný doplňkový program, zazářili naši silní čtvrťáci Martin Homola, Jan Strnádek a Stanislav Vlach, kteří v soutěži přetahování podniků lanem nedali nikomu šanci. V Opařanech, kde se sešla elita chovů z celé ČR byl také úspěch veliký, neboť obě vyhlašované šampionky patřily do chovů, se kterými úzce spolupracujeme a jejichž zvířata jsme připravovali. Mladší šampionka pro rok 2017 je z našeho dlouholetého partnerského podniku Nahořanská a.s. Nahořany a starší šampionka z VOD Kámen, odkud přijela i nejlepší vyhlašovaná kolekce zvířat. Jako nejlepší voditelka zvířat byla vyhlášená naše studentka Michaela Kapustová. Velké poděkování ale patří naprosto všem 25-ti studentům, kteří se zúčastnili a přispěli tak k velice úspěšné reprezentaci poděbradského zemědělského školství.
 
 Ing. Jan Kocmánek

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady