EXKURZE V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ
autor Karel Psota - Čtvrtek, 13. červenec 2017, 10:47

 

V úterý 21. června 2016 se třída 1. A zúčastnila exkurze v Jaderné elektrárně Temelín v jižních Čechách. Nejprve jsme navštívili informační centrum temelínské elektrárny v renesančním zámečku Vysoký Hrádek. V moderně vybaveném kinosále při besedě s průvodkyní jsme se prostřednictvím počítačových ukázek a animací seznámili s funkcí jaderné elektrárny, s hlavními zařízeními a se základy reaktorové fyziky. Součástí programu byla i 3D projekce filmu, ve kterém jsme se podívali na sklad čerstvého paliva, reaktorový sál a strojovnu výrobního bloku. Mohli jsme si prohlédnout několik exponátů. Mezi nejzajímavější patřila mlžná komora, kde jsme mohli pozorovat kondenzační stopy po průletu elementárních částic.
V budově zámečku jsme si pak samostatně prohlédli interaktivní expozice věnované energii, elektrárnám, zdrojům energie, jaderné energii, uspořádání temelínské elektrárny a otestovali jsme si své znalosti při zábavném kvízu.
Za doprovodu paní průvodkyně a ostrahy objektu jsme potom navštívili samotný areál elektrárny. Prohlídka vedla kolem chladicích věží, výrobních bloků a také strojovnou s parogenerátorem a turbínami, kde bylo teplo a hluk. Viděli jsme, kudy odchází vyrobená energie z elektrárny ke spotřebitelům a také ohromné dieselgenerátory připravené pro případ výpadku proudu. Během celé exkurze jsme měli možnost se na cokoliv zeptat a vždy se nám dostalo plnohodnotné odborné odpovědi.
Některé zajímavosti, které jsme se dozvěděli: jak se pro elektrárnu hledalo vhodné místo, původně se počítalo se čtyřmi bloky, 5 g jaderné tablety energeticky nahradí 880 kg černého uhlí, chladírenské věže jsou 155 m vysoké a ve spodní části by se do nich vešlo fotbalové hřiště, turbína je roztáčena na 50 otáček za sekundu, v areálu pracuje asi 1100 osob a z toho 8 % žen, v současné době probíhá plánovaná odstávka 2. bloku spojená s výměnou paliva v reaktoru.
Věřím, že pro všechny přítomné byla prohlídka přínosem a doplněním učiva fyziky.
Za všechny zúčastněné děkuji všem pracovníkům elektrárny, jenž se nám věnovali a přiblížili nám problematiku a fungování Temelínu.

Další informace na:
https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informacni-centrum.html#6
www.facebook.com/ICTemelin
Další fotografie na:
http://ucamartina.rajce.idnes.cz/21.6.2016_1._A_-_exkurze_jaderna_elektrarna_Temelin/
https://www.facebook.com/ICTemelin/photos/?tab=album&album_id=1727405220871704

Mgr. Martina Nováková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady