REALITA PRAXE
autor Karel Psota - Čtvrtek, 22. červen 2017, 15:02

 

V úterý 13.6. se třídy 2.A a 3.D zúčastnily exkurze na téma zpracování živočišných produktů.
Na jatkách v Českém Brodě měli žáci možnost seznámit se s linkou na porážku prasat. V Brodě porážejí prasata od výhradně českých dodavatelů. I přes zcela nový a silný zážitek všichni exkurzi v podniku úspěšně absolvovali a přivezli si další nové praktické vědomosti.Děkujeme paní doktorce B. Hlaváčkové za odborný výklad a panu řediteli Richardu Hrdinovi za umožnění exkurze.
Na farmě Bláto se žáci dozvěděli, jakým způsobem farma hospodaří. Měli možnost nahlédnout do výrobny sýrů, na dojírnu i pastvinu se stádem krav plemene Brown Swis. Dozvěděli  se s principy výroby alpských sýrů, které měli možnost ochutnat. Stručně se seznámili s klady a zápory bioplynové stanice a v místním obchůdku měli možnost ochutnat místní zmrzlinu a další faremní výrobky. Děkujeme panu Šíchovi za obšírný výklad.
Bára Šíchová a Tereza Stehlíková


  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady