Aby naše žáky chemie ještě více bavila
autor Karel Psota - Středa, 15. červen 2016, 15:45

 

Doc. RNDr.  Jan Kotek, PhD. z přírodovědecké fakulty UK v Praze předával žákům  třetího ročníku přírodovědného lycea a vybraným žákům druhého ročníku oboru veterinářství praktické znalosti z koordinační chemie.

Naši žáci se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá syntéza v praxi. Sami si vyzkoušeli metody práce v semimikro- a mikroměřítku. Velmi nenásilnou formou si zkoušeli připravovat komplexní sloučeniny a dozvídali se, proč a jak jsou připravené komplexy barevné.

Přes velké vytížení se pan docent věnoval našim žákům celé odpoledne a doufám tak, že alespoň v někom se mu podařilo rozžehnout jiskřičku zájmu o tuto zajímavou vědu.

Tato aktivita byla uspořádána ve spolupráci s PřF UK v Praze díky projektu Přírodovědci.

Ing. Michaela Znamínková

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady