KVĚTEN VE ZNAMENÍ CHOVATELSKÝCH AKCÍ
autor Karel Psota - Pátek, 20. květen 2016, 13:38

 

V průběhu měsíce května se naši studenti oborů agropodnikání a veterinářství aktivně zúčastnili Chovatelského dne v Opařanech okr. Tábor a Zemědělského dne ve Mžanech okr. Hradec Králové. V obou případech se jednalo o významné regionální přehlídky hospodářských zvířat, zemědělské techniky a setkání chovatelů napříč celou Českou republikou. Práce našich studentů započala už několik týdnů před samotnými akcemi přípravami zvířat. Ochočování, fitérství a veškeré servisní práce probíhají na samotných chovech a věnují se jim ve svém volném čase zejména studenti ubytovaní na školním domově mládeže. Na chovatelských přehlídkách studenti o zvířata nejen pečují, ale také je především profesionálně vodí v předvadišti. Na všech těchto akcích potkáváme další a nové chovatele, navazujeme důležité kontakty a získáváme spoustu zkušeností. V Opařanech letos i bohužel jednu zkušenost špatnou, kdy kráva Kristina z chovu Cihlářových, rodiny jednoho z našich studentů, podlehla nastalé situaci a místo předvádění ve výstavním kruhu svedla boj o život. Taková ale praxe je, a je nezbytně nutné se studenty během studia zažívat i chvíle neveselé. V Opařanech proběhl také výběr elitních zvířat na Evropský holštýnský šampionát do francouzského Colmaru, na který se chystáme v letošním červnu. Ve Mžanech se jednalo o akci veskrze veselou a úspěšnou. Naši studenti odvedli obrovský kus práce a velmi dobře reprezentovali svojí školu. Nejvíce si asi užil tento zemědělský den náš student 2.A oboru agropodnikání Standa Vlach, který byl vyhlášen nejlepším vodičem výstavy a pro Nahořanskou a.s. pro kterou dlouhodobě pracujeme vyvodil vicemiss výstavy. Poděkování za odvedenou práci a výbornou reprezentaci školy zaslouží všech 30 zúčastněných studentů i naši absolventi, kteří nám stále pomáhají.

Ing. Jan Kocmánek

Obr. 

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady