VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
autor Karel Psota - Středa, 18. květen 2016, 09:13

 

Dne 18.5.2016 vyhlásila ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST.

 • Počet volných míst: 5
 • Podávání přihlášek: do 31.5.2016
 • Kritéria přijetí:
  • Uchazeč úspěšně ukončí základní vzdělání.
  • Uchazeči budou přijímáni podle výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy.
  • Ze všech známek (s výjimkou chování) z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy bude vypočítán aritmetický průměr.
  • Uchazeči budou v každém oboru seřazeni vzestupně podle vypočítaného průměru a podle takto vzniklého pořadí bude přijato prvních pět.
  • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů budou tito uchazeči seřazeni podle průměru známek z jednotlivých předmětů v následujícím pořadí: český jazyk a literatura - dějepis - matematika - zeměpis

  


Nejste přihlášeni (Přihlásit se) | SZeŠ Poděbrady