Typ studijního materiálu

Studijní materiály mohou obsahovat jakýkoliv druh digitální informace. Typ studijního materiálu určuje, jak bude příslušný materiál vašim uživatelům zobrazován.

Čistý text - nejjednodušší typ. Na následující stránce pouze vložíte (popřípadě upravíte) text a ten bude čtenářům zobrazen jako součást webové stránky. Před zobrazením bude text automaticky zformátován stejně jako příspěvky do diskusních fór (např. konce řádků či odstavce). Více o automatickém formátování textu.

HTML text - umožňuje snadnou tvorbu formátovaného textu ve vestavěném editoru. Znalost jazyka HTML není nutná. Více o HTML textu.

Literatura - odkaz na literaturu (kniha, článek, monografie, sborník apod.).

Přiložený soubor - odkazuje na libovolný soubor, který jste buď již vložili do svého kurzu pomocí nabídky "Soubory...", nebo jej teprve vložíte v průběhu vytváření odkazu.

Odkaz - adresa libovolného zdroje dat na internetu. Když někdo klikne na tento studijní materiál, opustí stránku kurzu a přejde na zadanou adresu.

Vložená webová stránka - adresa libovolného zdroje dat na internetu. Stejně jako předchozí i tento typ studijního materiálu zobrazuje danou stránku, ovšem s tím rozdílem, že stránka je do kurzu graficky začleněna tak, jako by byla jeho součástí.

Program - externí program, který vyžaduje poskytnutí informací o stávajícím uživateli a kurzu. Tímto způsobem lze s Moodlem provázat další webové aplikace. Více o studijním materiálu Program.

Wiki - poskytuje více možností formátování než Čistý text, bez nutnosti učit se značky HTML. Při psaní textu máte k dispozici sadu formátovacích symbolů, kterými lze ovlivňovat výsledný vzhled textu (například *toto bude tučné* a /toto bude psáno kurzívou/). Více o Wiki.

Rejstřík všech souborů nápovědy