Studijní materiál Program

Studijní materiál Program je externí aplikace schopná přijímat data, která jsou jí předávána z Moodlu.

Data jsou přenášena prostřednictvím HTTP GET (jako součást URL) a obsahují:

  • extern_nav: URL, z níž je aplikace volána
  • extern_usr: uživatelské jméno přihlášeného uživatele
  • extern_nam: jméno a příjmení přihlášeného uživatele
  • extern_tim: aktuální čas
  • extern_pwd: unikátní heslo

Tato část modulu Studijní materiály bude v dohledné době přepracována.

Rejstřík všech souborů nápovědy