Pravda/nepravda

U této úlohy (může obsahovat i obrázek) je studentovi předloženo tvrzení a jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé nebo nepravdivé.

Pokud je nastaveno zobrazování komentářů, studentovi se po odeslání testu zobrazí odpovídající komentář. Pokud je například správná odpověď "nepravda" a student odpověděl "pravda" (otázku tedy zodpověděl nesprávně), pak se mu zobrazí komentář k odpovědi "pravda".

Rejstřík všech souborů nápovědy