Zamíchání úloh

Toto nastavení určuje, zda bude při každém pokusu o řešení testu pořadí úloh náhodně zamícháno.

Nesouvisí s použitím Náhodně vybraných úloh, ovlivňuje pouze pořadí, v němž jsou úlohy zobrazeny.

Zamíchání úloh má za cíl ztížit studentům opisování.

Rejstřík všech souborů nápovědy