Zamíchání odpovědí

Toto nastavení určuje, zda bude při každém pokusu o řešení testu pořadí odpovědí náhodně zamícháno.

To se samozřejmě týká pouze úloh s více odpověďmi, jako jsou např. výběr z více možností nebo přiřazování.

Zamíchání odpovědí má studentům poněkud ztížit opisování.

Toto nastavení nesouvisí s použitím Náhodně vybraných úloh.

Rejstřík všech souborů nápovědy