Krátká odpověď

    Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) student napíše jedno slovo nebo sousloví.

    Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým hodnocením. U odpovědí lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká písmena, v tom případě se počet bodů za odpovědi "Slovo" a "slovo" může lišit.

    U odpovědí hraje velkou roli přesnost, takže dejte pozor na pravopis!

Rejstřík všech souborů nápovědy