Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy s krátkou odpovědí

Úloha může obsahovat krátký úvodní text, poté je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Pro každou otázku existuje právě jedna správná odpověď.

Student musí přiřadit odpověď ke každé otázce.

Při výpočtu celkového skóre za úlohu mají všechny otázky stejnou váhu.

Otázky jsou náhodně vybrány z fondu otázek s krátkou odpovědí v aktuální kategorii. Studentovi je při každém pokusu o řešení testu předložena jiná sada otázek.

Rejstřík všech souborů nápovědy