Náhodně vybrané úlohy

Náhodně vybraná úloha nepředstavuje vlastně samostatný typ úlohy. Pokud tuto úlohu v testu použijete, bude na její místo při každém studentově pokusu dosazena náhodně vybraná úloha ze zvolené kategorie.

Maximální počet bodů za tuto úlohu bude takový, jaký jste stanovili při vkládání náhodné úlohy do testu (tj. nebude se brát ohled na bodové ohodnocení původně stanovené pro dosazovanou otázku).

Jestliže například sestavíte test s deseti náhodnými úlohami, každý student může při každém pokusu dostat k řešení úplně jinou sadu deseti otázek.

Náhodně vybrané úlohy lze kombinovat s nenáhodnými. Tím můžete zajistit, že určité úlohy budou do testu zařazeny pokaždé.

Rejstřík všech souborů nápovědy