Vytvoření nové úlohy

Do vybrané kategorie můžete přidat několik typů úloh:

Úloha s výběrem odpovědí

  Při odpovídání na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: s jedinou možnou odpovědí a s více možnými odpověďmi.

  Více o úlohách s výběrem odpovědí

Krátká odpověď

  Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) student napíše jedno slovo nebo sousloví. Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým hodnocením. U odpovědí lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká písmena.

  Více o úlohách s krátkou odpovědí

Numerická úloha

  Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako otázka s krátkou odpovědí. Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, které jsou považovány za správné.

  Více o numerických úlohách

Pravda/nepravda

  U této úlohy (může obsahovat i obrázek) je studentovi předloženo tvrzení a jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé, nebo nepravdivé.

  Více o úlohách pravda/nepravda

Přiřazování

  U této úlohy je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Student musí přiřadit ke každé otázce správnou odpověď.

  Více o přiřazovacích úlohách

Doplňovací úloha (cloze test)

  Flexibilní typ úloh, sestávající z úryvku textu, do kterého jsou zabudovány otázky různého typu (úloha s výběrem odpovědi, krátká odpověď, numerická úloha).

  Více o doplňovacích úlohách

Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy se stručnou odpovědí

  Z pohledu studenta vypadá tato úloha jako Přiřazování. Rozdíl je v tom, že jednotlivé otázky jsou náhodně vybrány z fondu otázek se stručnou odpovědí v aktuální kategorii.

  Více o tomto typu přiřazovacích úloh

Náhodně vybraná úloha

Popis

  Popis není skutečná úloha. Slouží k zobrazení libovolného textu (případně obrázku) a nevyžaduje odpověď. Lze jej použít například k zobrazení informací společných pro následující skupinu otázek.

  Více o popisu

Rejstřík všech souborů nápovědy