Numerická úloha

Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako otázka s krátkou odpovědí.

Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, které jsou považovány za správné.

Jestliže je například správná odpověď 30 s přijatelnou chybou 5, pak budou všechna čísla mezi 25 a 35 akceptována jako správná odpověď.

Numerické úlohy mohou mít i nečíselné odpovědi, u těch se pak nerozlišuje velikost písmen. To může být užitečné, je-li odpovědí na numerickou úlohu slovo, slovní spojení, zkratka apod.

Rejstřík všech souborů nápovědy