Úlohy s výběrem odpovědí

Při odpovídání na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: s jedinou možnou odpovědí a s více možnými odpověďmi.

Úlohy s jedinou možnou odpovědí povolují výběr právě jedné odpovědi. Doporučuje se pro takové otázky používat pozitivní hodnocení.

Úlohy s více možnými odpověďmi povolují výběr jedné či více odpovědí. Každá odpověď může být obodována pozitivně i negativně, takže vybere-li student VŠECHNY možnosti, nemusí nutně získat dobré hodnocení. Je-li součet bodů za tuto úlohu záporný, jako výsledná hodnota se dosadí nula. Pozor, systém dovoluje vytvořit i úlohu, u které lze dosáhnout výsledku lepšího než 100 %.

U každé odpovědi (ať správné nebo špatné) by měl učitel uvést komentář, který se bude studentovi zobrazovat u každé jeho odpovědi (pokud je pro test zobrazení komentářů nastaveno).

Rejstřík všech souborů nápovědy