Doplňovací úloha (cloze test)

Tento typ úloh je podobný oblíbenému typu testu známému jako "cloze test".

Každá úloha sestává z textu, do kterého jsou zabudovány otázky různého typu (úloha s výběrem odpovědi, krátká odpověď, numerická úloha).

Pro tvorbu těchto úloh momentálně není k dispozici grafické rozhraní, takže úlohy je nutné zadávat jako text s vloženými řídicími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem připravených souborů.

Příklad zadání úlohy:

Tento příklad se zobrazí studentům následovně:

3

8 bodů


Tato úloha se skládá z textu s otázkou, která je vložena sem , po ní následuje tato úloha s krátkou odpovědí a nakonec numerická úloha, jejímž výsledkem je číslo s pohyblivou řádovou tečkou (nelze použít čárku) .

Adresy typu www.moodle.org a smajlíci :-) fungují jako obvykle:
a) Je to dobře?
b) Jak byste to obodovali?

Hodně štěstí!


Rejstřík všech souborů nápovědy