Maximální počet bodů za test

Maximální počet bodů za celý test je hodnota, vůči které budou přepočítány body získané v testu.

Příklad: Maximální počet bodů nastavíte na 20, protože test má hodnotu 20 % z celého kurzu. Máte-li v testu 10 otázek s celkovou hodnotou 50 bodů, body získané na této padesátibodové škále budou přepočteny "dolů" v poměru k maximálnímu počtu 20 bodů za test.

Rejstřík všech souborů nápovědy