Přiřazování

Úloha může obsahovat krátký úvodní text, poté je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí.

Ke každé otázce musí student přiřadit správnou odpověď (existuje vždy jen jedna).

Všechny otázky mají při výpočtu celkového skóre za úlohu stejnou váhu.

Rejstřík všech souborů nápovědy