Importování nových úloh

Tato funkce umožňuje importování úloh z externích textových souborů.

Moodle podporuje několik formátů:

Formát GIFT

  GIFT je nejkomplexnější dostupný formát pro importování testových otázek z textového souboru do Moodlu. Byl navržen pro snadný textový zápis testových otázek. Podporuje různé typy úloh: úlohy s výběrem odpovědí, s krátkou odpovědí, s odpovědí pravda/nepravda, numerické úlohy, přiřazování, a také vložení _______ pro formát "vynechané slovo". V jednom textovém souboru lze použít více typů úloh. Formát GIFT dále umožňuje zadávat jméno otázky, komentář k odpovědím a jejich hodnocení v procentech; pro interní potřebu lze text také opatřovat poznámkami, které se v testu nezobrazí. Zde je několik příkladů:

  Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}
     
  V památníku na Vítkově byl {~otráven =pohřben ~oddán} Klement Gottwald.
  
  V památníku na Vítkově je pohřben Klement Gottwald.{FALSE}
  
  Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{=nyní již nikdo =nikdo}
  
  Kdy se narodil Klement Gottwald?{#1896}
  

  Více o formátu "GIFT"

Formát Aiken

  Formát Aiken umožňuje snadnou tvorbu úloh s výběrem odpovědí. Používá jednoduchou syntaxi srozumitelnou i pro člověka. Např:

  Co je cílem první pomoci?
  A. Zachránit život, zabránit dalšímu zranění
  B. Poskytnout lékařské ošetření zraněnému
  C. Zabránit dalšímu zranění
  D. Pomoci obětem v nouzi
  ODPOVĚĎ: A

  Více o formátu "AIKEN"

Vynechané slovo

  Tento formát podporuje pouze úlohy s výběrem odpovědí. Chybné varianty odpovědi se uvozují vlnovkou (~), správná odpověď rovnítkem (=). Např.:

  Již v raném věku, kdy začínáme zkoumat své tělo, se z nás stávají studenti {=anatomie a fyziologie ~mechaniky ~teologie ~botaniky}, a studenty v jistém smyslu zůstáváme až do konce života.

  Více o formátu "Vynechané slovo"

AON

  Tento formát se od předchozího liší pouze tím, že po provedení importu se všechny úlohy s krátkou odpovědí po čtveřicích převedou na přiřazovací úlohy.

  Kromě toho se u úloh s výběrem odpovědí během vkládání náhodně změní pořadí odpovědí.

  Formát je pojmenován podle organizace, která sponzorovala vývoj testovacích nástrojů.

Blackboard

  Importovat lze i úlohy z ezportního formátu systému Blackboard. Tento formát využívá funkcí PHP určených pro práci s jazykem XML.

  Více o formátu "Blackboard"

Course Test Manager

  Do Moodlu lze importovat úlohy z databáze testovacích otázek systému Course Test Manager (CTM). Pro přístup k testovacím otázkám (uloženým v databázi Microsoft Access) se používají různé postupy v závislosti na tom, zda je Moodle provozován v operačním systému Windows nebo Linux.

  Ve Windows můžete importovat databázi formátu Microsoft Access běžným způsobem.

  V případě Linuxu potřebujete počítač s Windows umístěný na stejné síti. Na něj zkopírujte databázi CTM a spusťte ODBC Socket Server, který pro převod dat do Moodlu na serveru Linux použije jazyka XML.

  Před použitím tohoto importního filtru si prosím přečtěte podrobnější nápovědu.

  Více o formátu "CTM"

Uživatelský formát

  Pokud máte vlastní formát, který potřebujete importovat, upravte podle potřeby soubor mod/quiz/format/custom.php.

  Rozsah nutných změn v kódu je opravdu malý – nový kód je potřeba pouze pro rozpoznání jedné úlohy ve výchozím textu.

  Více o uživatelském formátu

Postupně budou přibývat další formáty, např. WebCT, IMS QTI a jakékoliv jiné, kterými přispějí uživatelé Moodlu.

Rejstřík všech souborů nápovědy