Metoda bodování

Jestliže studentovi povolíte při testu více pokusů, můžete jeho konečné hodnocení v testu vypočítat několika způsoby.

Nejvyšší počet bodů

    Jako konečné hodnocení se použije výsledek pokusu, ve kterém student dosáhl nejvyššího počtu bodů.

Průměrný počet bodů

    Jako konečné hodnocení se použije průměrný počet bodů vypočtený ze všech pokusů.

První pokus

    Jako konečné hodnocení se použije počet bodů, kterého student dosáhl při prvním pokusu (ostatní pokusy budou ignorovány).

Poslední pokus

    Jako konečné hodnocení se použije počet bodů, kterého student dosáhl při posledním pokusu.

Rejstřík všech souborů nápovědy