Import souborů ve formátu Aiken

Formát Aiken poskytuje možnost, jak jednoduše vytvářet úlohy s výběrem odpovědí, a to ve snadno srozumitelném formátu. Např:

Která odpověď na tuto otázku je správná?
A. Je to tato?
B. Nebo tahle?
C. Možná dokonce tato?
D. D je správně!
ANSWER: D

Který LMS (Learning Management System) nabízí nejvíce importních formátů pro testy?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Otázka musí být napsána celá na jednom řádku.

Každá varianta odpovědi musí být uvozena jedním písmenem (A, B, C...), po němž následuje tečka "." nebo závorka ")", a za nimi mezera.

Pak musí bezprostředně následovat řádek se správnou odpovědí; na jeho začátku musí stát "ANSWER:" a poté příslušné písmeno.

Rejstřík všech souborů nápovědy