Zobrazit po odpovědi komentář

Pokud zvolíte ANO, studentům se ke každé odpovědi zobrazí komentář (ať byla odpověď správná, či chybná).

Rejstřík všech souborů nápovědy