Ukázat v hodnocení správnou odpověď

Umožníte-li zobrazení správných odpovědí, bude studentům u každé otázky zobrazena správná odpověď (zvýrazněná světlou barvou).

Rejstřík všech souborů nápovědy