Kategorie úloh

Pro správu většího počtu úloh může být výhodné jejich třídění do kategorií.

Kategorie je definována jménem a krátkým popisem.

Kategorii můžete také "zveřejnit"; zveřejněná kategorie pak bude k dispozici ve všech kurzech v dané instalaci Moodlu a všechny úlohy, které obsahuje, bude možné zařadit i do testů v jiných kurzech.

Kategorie můžete libovolně vytvářet i mazat. Pokud se ale pokusíte smazat neprázdnou kategorii, budete požádáni, abyste úlohy v ní obsažené přesunuli do jiné kategorie.

Rejstřík všech souborů nápovědy