Otázky

Kladení správných otázek je dobrý způsob, jak nenásilně přinutit ostatní přemýšlet o dané věci. Je-li nám položen dobrý dotaz, musíme spojovat myšlenky dohromady, vyhodnocovat je a přicházet s novými nápady.

Kladení otázek za účelem pomoci ostatním při učení se říká Sokratovská, někdy též dialogická metoda. Spočívá v prezentaci přesně formulovaných otázek učitele žákům, kteří jsou jimi vedeni k vytváření vlastních, logicky vyvozovaných poznatků.

Sokratovská metoda vyžaduje, aby jste ostatní pečlivě poslouchali. Otázky je třeba promyslet a formulovat v souladu s konstruktivistickým přístupem k vyučování a tak, aby nevyvolávali zbytečnou konfrontaci.

Zde uvádíme příklady takových otázek:

Dotazy směřující k vyjasnění/objasnění

 • Co myslíš tím, když říkáš ______?
 • Co je podle tebe podstatné?
 • Jak souvisí _____ s _____?
 • Můžeš to říct ještě nějak jinak?
 • Takže - jestli ti rozumím - myslíš to tak, že _____ nebo _____?
 • Jak to souvisí s naším problémem/tématem?
 • Pepíčku, můžeš vlastními slovy shrnout, co říká Mařenka? ... Mařenko, myslela's to tak?
 • Můžeš mi dát příklad?
 • Může být _____ typickým příkladem?

Dotazy směřující k nalezení předpokladu

 • Co musíš předpokládat?
 • Co předpokládá Mařenka?
 • Co bychom mohli předpokládat místo toho?
 • To vypadá, že předpokládáš _____. Rozumím tomu dobře?
 • Tvoje argumenty spočívají v myšlence, že _____. Proč jsi své závěry zdůvodnil _____ a ne tím, že _____?
 • To vypadá, že předpokládáš _____. Je-li tomu tak, jaké to může mít další následky?
 • Platí to vždy?
 • Proč si může někdo myslet, že _____?

Dotazy směřujcí k nalezení příčin a důkazů

 • Můžeš nám vysvětlit své důvody?
 • Proč to v našem případě platí?
 • Máme důvod pochybovat o tomto důkazu?
 • Kdo z nás může říct, že to tak opravdu je?
 • Co bychom odvětili někomu, kdo říká, že ____?
 • Může ještě někdo podpořit tento pohled na věc?
 • Na základě čeho jsi došel k těmto závěrům?
 • Jak bychom mohli zjistit, je li to pravda?

Dotazy na různá hlediska a perspektivy

 • Co z toho vyplývá?
 • Když říkáš _____, vyplývá z toho _____?
 • Co všechno by se ještě mohlo stát? Proč?
 • Jaké další účinky to může mít?
 • Stane se to určitě, nebo jen možná/pravděpodobně?
 • Jaká je druhá možnost?
 • Platí-li _____ i _____, co ještě může platit?
 • Říkáme-li, že ____ je etické, pak co když _____?

Dotazy směřující k nalezení důsledků a významů

 • Jak to můžeme zjistit?
 • Co tato otázka předpokládá?
 • Může se _____ zeptat na tuto otázku i jinak?
 • Jak by se dala tato otázka pochopit?
 • Můžeme již tuto otázku uzavřít?
 • Je tato otázka správná? Rozumíme jí všichni?
 • Je lehké na tuto otázku odpovědět? Proč?
 • Souhlasíme všichni s tím, že toto je otázka?
 • Než odpovíme na tuto otázku, co si musíme nejdřív vyjasnit?
 • Proč je tato otázka důležitá?
 • Je toto ta nejdůležitější otázka?
 • Vidíte, jak toto může souviset s ________?

Pozn.: Martin převzal tyto otázky z publikace PAUL, R. Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World. Foundation for Critical Thinking : Santa Rosa, CA, 1993.
Českým zájemcům lze doporučit například MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha : SPN, 1990.

Pište pozorně

Čtěte pozorně

Rejstřík všech souborů nápovědy