Opakované odevzdávání úkolů

Ve výchozím nastavení není studentovi umožněno znovu odevzdat vypracování úkolu, jestliže je učitel již ohodnotil.

Pokud znovuodevzdání povolíte, student bude moci odevzdat nové vypracování úkolu i po provedeném hodnocení, a vy je budete moci ohodnotit znovu. Tak můžete studenty postupně přivést ke zdokonalení jejich práce.

Rejstřík všech souborů nápovědy