Typy úkolů

V Moodlu existují dva základní typy úkolů.

Odevzdat soubor - tento typ úkolu umožňuje každému studentovi odevzdat (nahrát na server) jeden soubor libovolného formátu. Může to být textový dokument, obrázek, zazipované webové stránky nebo jakýkoliv jiný soubor - to závisí na vašem zadání. Učitelé mohou odevzdané úkoly on-line hodnotit.

Offline činnost - určen pro plnění úkolů mimo Moodle. Studentům je zobrazeno zadání úkolu, nenahrávají však žádné soubory ani nic jiného. Učitelé mají přesto možnost výkon studentů v systému ohodnotit; studenti jsou o provedeném hodnocení informováni.

Rejstřík všech souborů nápovědy