Psaní

Při psaní textu se snažte brát v úvahu, komu je určen.

Vyjadřujte své myšlenky co nejjasněji a nejjednodušeji, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

Diskusní příspěvky ve fórech by měly být krátké a k věci. Místo rozvleklých příspěvků, které se zabývají několika různými tématy, je lépe napsat několik krátkých příspěvků (v případě potřeby i do různých fór).

Svůj text upravujte tak dlouho, dokud s ním nejste zcela spokojeni. Dokonce i u příspěvků do fóra máte možnost text upravovat ještě 60 minut po vložení.

Když reagujete na texty ostatních, snažte se přicházet se zajímavými otázkami. Oběma stranám to může pomoci při přemýšlení o předmětu diskuse.

Pokládejte správné dotazy

Čtěte pozorně

Rejstřík všech souborů nápovědy