Nápověda k psaní Wiki stránek

Wiki stránky poskytují možnost formátovat text intuitivními a lidmi snadno čitelnými značkami. Formátování je při zobrazování automaticky převedeno do XHTML. Nemusíte tedy znát syntaxi HTML a přitom nepřicházíte o možnost formátování vámi napsaných stránek. Další výhodou je, že text vypadá čitelněji než klasická HTML stránka i před konverzí. Wiki text je alternativou k vytváření webových stránek pomocí ukládání jako HTML ve Wordu a umožňuje snadnou úpravu těchto stránek online.

Wiki stránku píšete jako obyčejný text. K dispozici máte navíc několik speciálních znaků, kterými určujete, jak bude text na stránce vypadat (formátovací znaky).

Formátování odstavce textu

Odstavce se ve Wiki oddělují prázdným řádkem. Chcete-li naformátovat celý odstavec na určitý typ, vložte jeden z následujících znaků jako první znak prvního řádku odstavce a za ním udělějte mezeru.

ZnakTyp odstavce
NicObyčejný odstavec
>Odsazený odstavec
MezeraJiž naformátovaný text (pevná šířka)
%Již naformátovaný text a formátování Wikki je ignorováno
!#Nadpis - místo # napište úroveň nadpisu 1-6 (1 je nejvyšší)
Q.Otázka (z angl. Question) - do odstavce je přidána informace o CSS stylu, což umožní zobrazit odstavec jako otázku (závisí na použitém motivu stránek)
A.Odpověď (z angl. Answer) - jako Q., ale odpověď

Formátování seznamů

Jednoduché seznamy se tvoří prostým umístěním speciálního formátovacího znaku na začátek každého řádku v seznamu, za kterým se umisťuje mezera. Seznam je přerušen prázdným řádkem. Seznamy mohou být rovněž hierarchické - typy vnořených seznamů se mohou lišit. Definice v seznamu definic a typy textu můžete volně kombinovat, dokud nedosáhnete kýženého vzhledu. K určení typu položky seznamu použijte některý z následujících znaků.

ZnakTyp položky seznamu
*Nesetříděný seznam (puntík před položkou)
#Setříděný seznam (1,2,3 atd.)
:Seznam definic, definice
;Seznam definic, text

Příklad vnořeného seznamu:

 * první puntík
 * druhý puntík
 ## vnořený řádek 1
 ## vnořený řádek 2
 * třetí puntík

Zobrazí se jako:

 • první puntík
 • druhý puntík
  1. vnořený řádek 1
  2. vnořený řádek 2
 • třetí puntík

Formátování uvnitř řádku

Formátování uvnitř řádku umožňuje označit část řádku tak, aby měla určitý styl. Speciální formátovací znaky se mohou objevit kdekoliv na řádku, ale mějte na paměti, že nemohou přecházet na další řádek. Následují ukázky kódu.

Wiki kódBude vypadat jakoFormátování
*hello world*hello worldSilné, tučné
/hello world/hello worldZvýraznění, kurzíva
+hello world+hello worldVsazený text
-hello world-hello worldSmazaný, přeškrtnutý
hello ~world~hello worldDolní index
hello ^world^hello worldHorní index
"hello world"hello worldV uvozovkách
%hello world%hello worldKód, pevná šířka
@hello world@hello worldCitace

Zkratky

Vysvětlivky zkratek psaných velkými písmeny se umisťují bezprostředně za zkratku do uvozovek (mezi posledním velkým písmenem zkratky a závorkou nesmí být mezera). Například:

HTML(Hypertext Markup Language)
bude převeden na
HTML

Hypertextové odkazy

URL odkaz se umístí do textu a bezprostředně za něj (bez mezery) se napíše text do uvozovek. Z tohoto textu se stane odkaz na zadanou URL. Například:

http://www.google.com/(Vyhledat Googlem)
bude převeden na
Vyhledat Googlem

Podobným způsobem jsou automaticky převáděny emailové adresy:

nikdo@nikde.com(Pokusný uživatel)
bude převeden do
Pokusný uživatel

Odkazy na Moodle Moduly

Znáte-li id číslo zdroje (podívejte se na ?id=nn na konci URL adresy) a název modulu, můžete na příslušný zdroj odkazovat použitím syntaxe:

NázevModulu:nn(Popisný text)

např. resource:36(Moje nová stránka) forum:10(Přejít do diskusního fóra)

Vkládání obrázků

Pomocí Wiki můžete snadno vkládat do vašich stránek obrázky. Nejprve pomocí správce souborů nahrejte obrázek do Moodle a zapamatujte si cestu k tomuto souboru. Poté stačí psát:

/..cesta k souboru..(Alterantivní text)

např. /moje/pic00.jpg(Můj obrázek)

Automaticé přeformátování

Množství obecně používaných textů je automaticky převedeno do jejich XHTML ekvivalentů. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • HTTP odkazy jsou převedeny na aktivní odkazy
 • ..., (R), (TM), (C), 1/4, 1/2, 3/4 jsou převedeny na odpovídající znak
 • číslo x číslo se převede s použitím znaku pro násobení
 • Řádek začínající nejméně čtyřmi pomlčkami je automaticky převeden na horizontální čáru

Kontrola pravopisu (zatím zkušební verze)

Wiki může být přepnuto do režimu kontroly pravopisu. Umístěte do textu následující řádku a vše, co následuje, bude zkontrolováno:

!SPELL:kód_jazyka:varianta_jazyka

Příklady:
!SPELL:en:british
!SPELL:cz

"kód_jazyka" nahraďte příslušným kódem (například en, fr, sk apod.), "varianta_jazyka" (za dvojtečkou) je volitelná a může nabývat hodnot "american", "british" nebo "canadian", je-li "kód_jazyka" en.

Při zobrazování jsou všechna neznámá slova zvýrazněna a návrhy na opravu pravopisu můžete vidět, ponecháte-li kurzor myši na zvýrazněným slovem.

POZNÁMKA: kontrola pravopisu používá knihoven pspell. Pro správnou funkci musí být tyto knihovny a odpovídající adresáře nainstalovány na vašem serveru (jinak bude PHP hlásit chybu "calling undefined function"). Platforma Windows není plně podporována.

Rejstřík všech souborů nápovědy