Formátování textu

Při psaní textu v Moodlu máte k dispozici několik formátů. Výběr formátu závisí na vašich dovednostech a typu prohlížeče, který používáte.

Zpravidla můžete u tohoto nastavení ponechat výchozí hodnotu a vše by mělo fungovat, jak byste čekali.

1. Moodle auto-formát

  Tento formát je nejvhodnější, pokud pro vkládání textu používáte běžné textové pole (a nikoliv vestavěný HTML editor). Pište prostě tak, jako byste psali například e-mail.

  Při ukládání textu provede Moodle řadu operací, kterými váš text automaticky zformátuje.

  Například internetové adresy jako http://yahoo.com nebo www.yahoo.com se změní na odkazy.

  Mezery v textu zůstanou zachovány a před každým novým odstavcem bude prázdný řádek.

  Smajlíci jako :-) se automaticky převedou na grafické ekvivalenty.

  Můžete dokonce používat značky HTML, které budou při uložení správně interpretovány.

  Více o Moodle auto-formátování

2. HTML formát

  Toto nastavení předpokládá, že vkládaný text je v HTML. Vytváříte-li text vestavěným HTML editorem, je nastavení "HTML formát" vybráno automaticky, protože editor za vás do textu vkládá značky HTML, kdykoliv použijete formátovací tlačítka na nástrojové liště.

  HTML text můžete vytvářet i v prostém textovém poli, pak ovšem musíte všechny značky HTML vložit ručně.

  Na rozdíl od Moodle auto-formátu nedochází k žádným automatickým úpravám textu.

  Více o HTML v Moodlu

  Více o HTML editoru

3. Čistě textový formát

  Tento formát je vhodný pro vkládání rozsáhlejších textů, programového kódu nebo HTML, u kterých vyžadujete, aby se zobrazovaly přesně tak, jak jste je zapsali.

  Smajlíci a konce odstavců se i zde automaticky formátují, jinak zůstává text nedotčen.

4. Wiki formát

  Wiki formát používá pro formátování textu vlastní systém značek.

  Umožňuje psát text způsobem, který je stále ještě dobře čitelný, a přitom jej lze automaticky převést do HTML textu s nadpisy, seznamy a ostatním náročnějším formátováním.

  Více o Wiki formátu

Rejstřík všech souborů nápovědy